ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ

>>>>>>วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้งนี้นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้ฝากหลักการของการทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี มีน้ำใจ พูดดี คิดดี ทำดี ในการทำงาน และมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3