พิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี พ.ศ.2564

>>>>>วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นองค์กรหลักในการวางแผนดำเนินการและพิจารณารางวัล โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ ภาพโดย : นายซูฮูดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ