ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

>>>>>วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 8:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3