ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด To Be Number 1 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนผดุงมาตร

>>>>>วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด To Be Number 1 ระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มดีเด่น/ต้นแบบเงินและต้นแบบทอง เข้าสู่ระดับประเทศ ณ โรงเรียนผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส