ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดภาคเรียน

>>>>วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการเปิดภาคเรียน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) โดยประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ภาพโดย : นายซูฮูดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.