กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และพบปะทุกเช้าของวันจันทร์

>>>>>วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 8:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษา ราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดมรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้พบปะ แจ้งข้อราชการกับบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3