การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตในระยะเวลา 1 ปี

>>>>วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตในระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลา 6 เดือน (รอบที่ 2) โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วยนายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ชูมัง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1, นายสะอาด อุสมา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการ และนางธิดา พิศวง ผอ.บริหารงานบุคคล สพป.ยะลา เขต 2 ผู้ช่วยเลขานุการ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3