ประชุมการชี้แจงการตรวจราชการ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

>>>>วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการชี้แจงการตรวจราชการ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ภาพโดย : นายซูฮูดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.