สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจติดตามอาคารก่อสร้าง โรงอาหาร อาคารพักนอน อาคารเรียน

>>>>>วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามอาคารก่อสร้าง โรงอาหาร รร.บ้านกาหนั๊วะ อาคารพักนอน (โรงเรียนประชารัฐ) รร.บ้านไอร์โซ และอาคารเรียน รร.บ้านยะออ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จทันงวดงานที่ต้องเบิกจ่าย