การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง โดยมีนางสุดสาย บุญช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และ นางจรัญ เกียรติเสรีธรรม ผอ.รร.บ้านตะโละ เป็นคณะกรรมการ และนางสาวรูซีลา ดาโอะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3