Coaching Team ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำก่อนรับการประเมินสัมฤทธิผล

>>>>>วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ Coaching Team ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำก่อนรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครูในการปฏิบัติงานในช่วงสถาการณ์โควิด