ตัวแทนมอบหนังสือสำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ ที่จัดทำโครงการ “ปันความรู้สู่บ้านเกิด ปีที่ 7”

>>>>>วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และศึกษานิเทศก์ เป็นตัวแทนมอบหนังสือสำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ ที่จัดทำโครงการ “ปันความรู้สู่บ้านเกิด ปีที่ 7” ที่มอบหนังสือให้กับสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเจาะไอร้อง และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารระดับหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ