การประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 12 ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษหารือข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3