กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเข้าแถว เคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์