ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผอ.ณัทกร แก้วประชุม

>>>>>วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผอ.สพม.นราธิวาส รอง.ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของ นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ผ่านระบบ Zoom Cloud meeting ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3