การประชุมปฎิบัติการ​ระดับชาติ​ “การจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญ​หา​ เหล้า​ บุหรี่​ด้วยคำสอน” ครั้งที่​ ๕​