ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากสถานการณ์ โรค Covid-19

>>>>>วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายธรีพงษ์ ชัยชนะกลาง พร้อมด้วยนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ศึกษานิเทศก์ นักจิตวิทยา สพท. และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลระแงะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากสถานการณ์ โรค Covid-19 ณ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ โรงเรียนลูโบ๊ะกาเย๊าะ และโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ทั้งนี้ได้ร่วมให้กำลังใจ และได้ประเมินสภาพจิตใจของนักเรียน เพื่อเป็นผู้เรียนที่พร้อมกับการเรียนรู้และมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์