การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปีการศึกษา 2565

>>>>>วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้แทนเทศบาลตำบลตันหยงมัส กศน.อำเภอระแงะ และ สช.อำเภอระแงะ ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการรับนักเรียน ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3