นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site

>>>>>วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ภายใต้สถานณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนบ้านตะโล๊ะ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ และโรงเรียนวัดตันติการามฯ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงมาตรการ การป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความปลอดภัยของนักเรียน และคณะครู