นิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และคุณชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019