ร่วมต้อนรับนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะ คนใหม่

>>>>>วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ร่วมต้อนรับนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอระแงะ คนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอระแงะ