สุ่มตรวจ ATK เชิงรุก ตามมาตรการแนวปฏิบัติและแผนเผชิญเหตุ

>>>>วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 คณะครู รร.อนุบาลระแงะ และนักเรียน ร่วมตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการแนวปฏิบัติและแผนเผชิญเหตุ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลระแงะ มา Swab test หาเชื่อด้วยชุดตรวจ Antigen Test ณ อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3