การประชุมซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

>>>>>วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกคน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3