ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบเหตุอุทกภัย

>>>>>วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและผอ.รร.อนุบาลระแงะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่โรงเรียนประสบเหตุอุทกภัย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน ทั้งนี้ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น เพื่อที่จะได้นำเรียน สพฐ. ต่อไป