ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบเหตุอุทกภัย

>>>>>วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่โรงเรียนประสบเหตุอุทกภัย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน ทั้งนี้ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น เพื่อที่จะได้นำเรียน สพฐ. ต่อไป