รับมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียน

17 มกราคม 2566   นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ มอบหมายให้ครูซอบรี สาเหาะ และครูตัรมีซี อิสมาแอ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเกษตรและประมงโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองนราธิวาส ออกพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ปีงบประมาณ 2566 โดยมอบพันธุ์ปลาดุก 1,500ตัว และอาหารปลาดุก 6 กระสอบ เพื่อดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านไอร์โซ